Her danser de BliMe-dansen i uniform

Hver høst danser 400.000 barn BliMe-dansen som et ledd i en kampanje for vennskap og samhold. I Kongsberg har blålysetatene kastet seg på bølgen. Nå blir det film av det.