– Kan være forskjell på liv og død

Tre heldige beboere i Kongsberg får nå ekstra brannsikre hjem.