Nr. Navn Kommune Omsetning 2011 Omsetning 2012 Omsetningsendring Resultat før skatt 2011 Resultat før skatt 2012 Resultatendring
1 KONGSBERG GRUPPEN ASA Kongsberg 15 128 000 15 652 000 524 000 2 008 000 1 831 000 -177 000
2 FMC KONGSBERG SUBSEA AS Kongsberg 9 186 907 10 161 176 974 269 847 345 568 059 -279 286
3 VESTRE VIKEN HF Drammen 6 499 498 7 007 812 508 314 -220 354 -40 097 180 257
4 TRAVEL RETAIL NORWAY AS Nedre Eiker 3 833 304 4 125 166 291 862 316 464 330 387 13 923
5 NG KIWI OSLO AKERSHUS AS Lier 3 728 689 3 981 494 252 805 174 083 203 417 29 334
6 VALIDUS AS Nedre Eiker 3 960 013 3 924 030 -35 983 158 302 151 851 -6 451
7 STYKKET HOLDING AS Nedre Eiker 3 960 013 3 924 030 -35 983 150 113 149 317 -796
8 TOYOTA NORGE AS Drammen 4 123 974 3 917 776 -206 198 144 969 116 744 -28 225
9 ELTEK ASA Drammen 3 565 100 3 489 300 -75 800 155 300 415 100 259 800
10 ASKO DRAMMEN AS Lier 3 179 513 3 386 146 206 633 70 171 67 040 -3 131
11 BILTEMA NORGE AS Lier 2 070 965 2 231 869 160 904 68 448 108 127 39 679
12 DRESSER-RAND AS Kongsberg 1 762 099 2 110 700 348 601 205 147 183 335 -21 812
13 NG KIWI BUSKERUD AS Lier 1 722 810 1 958 494 235 684 79 587 95 779 16 192
14 NG KIWI ROGALAND AS Lier 1 685 295 1 846 382 161 087 74 305 95 820 21 515
15 ELTEK AS Drammen 1 434 103 1 699 115 265 012 37 786 226 865 189 079
16 NG KIWI VEST AS Lier 1 493 630 1 673 050 179 420 53 759 74 611 20 852
17 SH INVEST AS Drammen 1 635 085 1 615 274 -19 811 100 432 49 077 -51 355
18 RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGSAKSJESELSKAP Drammen 1 538 004 1 519 266 -18 738 105 263 45 220 -60 043
19 ALBERT KR HÆHRE AS Modum 1 064 159 1 454 974 390 815 25 497 98 168 72 671
20 NG KIWI ØST AS Lier 1 332 293 1 442 356 110 063 62 818 70 146 7 328
21 SPAREBANKEN ØST Øvre Eiker 1 317 900 1 398 800 80 900 210 500 362 100 151 600
22 ENERGISELSKAPET BUSKERUD AS Drammen 1 887 235 1 348 484 -538 751 533 749 361 029 -172 720
23 NG KIWI VESTFOLD TELEMARK AS Lier 1 160 696 1 328 927 168 231 38 881 51 621 12 740
24 VIKEN SKOG SA Ringerike 1 387 118 1 267 135 -119 983 -96 943 112 071 209 014
25 DRAKA NORSK KABEL AS Drammen 990 602 1 212 135 221 533 -20 931 30 922 51 853
*26 GKN AEROSPACE NORWAY AS Kongsberg 1 168 408 1 184 091 15 683 -36 830 -31 571 5 259
27 SÖDRA CELL TOFTE AS Hurum 1 439 766 1 179 692 -260 074 16 513 -379 075 -395 588
28 NG KIWI AGDER AS Lier 1 081 148 1 171 761 90 613 35 840 53 347 17 507
29 SPAREBANK1 BUSKERUD-VESTFOLD Kongsberg 1 116 733 1 157 988 41 255 128 285 252 983 124 698
30 MOELSA INDUSTRIER AS Lier 1 071 817 1 093 773 21 956 -8 798 8 118 16 916
31 PROTAN AS Lier 1 035 993 1 060 911 24 918 -11 668 9 347 21 015
32 KONGSBERG AUTOMOTIVE AS Kongsberg 1 086 250 976 002 -110 248 42 064 35 093 -6 971
33 NORDISK TEKSTIL HOLDING AS Drammen 932 387 927 919 -4 468 66 751 61 495 -5 256
34 KID INTERIØR AS Drammen 932 229 927 910 -4 319 124 404 118 700 -5 704
35 NG KIWI MIDT-NORGE AS Lier 641 852 895 279 253 427 -18 565 -11 343 7 222
36 OTRA NORGE AS Drammen 898 279 887 544 -10 735 8 086 -4 859 -12 945
37 RUNE ISACHSEN HOLDING AS Øvre Eiker 812 747 881 928 69 181 32 847 40 525 7 678
38 NYNAS AS Drammen 893 021 880 827 -12 194 25 842 19 243 -6 599
39 HELLIK TEIGEN AS Øvre Eiker 800 754 879 475 78 721 110 853 93 801 -17 052
40 RING TORE TEIGEN HOLDING AS Øvre Eiker 800 754 879 475 78 721 110 906 93 867 -17 039
41 ALBJERK HOLDING AS Drammen 879 312 878 811 -501 16 362 22 463 6 101
42 BERMINGRUD HOLDING AS Nedre Eiker 570 075 877 281 307 206 -24 085 20 737 44 822
43 ISACHSEN GRUPPEN AS Nedre Eiker 804 188 873 382 69 194 27 443 32 754 5 311
44 SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Ringerike 863 723 867 345 3 622 194 050 221 602 27 552
45 OLJE OG ENERGI SENTERET AS Øvre Eiker 791 123 840 541 49 418 8 375 5 431 -2 944
46 MESTER GRØNN AS Lier 760 270 814 959 54 689 24 491 -14 207 -38 698
47 TOYOTA KREDITBANK GMBH NUF Drammen 473 947 813 755 339 808 64 669 125 400 60 731
48 COOP ØSTAFJELLS SA Ringerike 837 080 811 386 -25 694 1 532 -1 621 -3 153
49 ORICA NORWAY AS Lier 636 060 800 291 164 231 133 137 122 652 -10 485
*50 IMTECH RØR AS Lier 761 841 776 046 14 205 34 875 41 542 6 667
51 JACOBSEN ELEKTRO HOLDING AS Lier 1 003 735 774 606 -229 129 135 -12 045 -12 180
52 BECOTEK METAL GROUP AS Modum 889 369 760 075 -129 294 12 607 6 634 -5 973
53 PETT KJEDE OG SERVICEKONTOR AS Lier 794 282 756 624 -37 658 6 311 4 005 -2 306
54 KIWI NORGE AS Lier 689 503 751 922 62 419 47 214 50 889 3 675
55 TRAFO HOLDING AS Øvre Eiker 251 024 742 576 491 552 -6 327 28 377 34 704
56 NORATEL HOLDING AS Øvre Eiker 726 032 742 538 16 506 32 700 68 178 35 478
57 TRONRUD GRUPPEN KONSERN AS Ringerike 664 293 687 654 23 361 5 165 19 026 13 861
58 NG KIWI MØRE AS Lier 604 157 663 459 59 302 6 843 15 046 8 203
59 OSLOFJORDMAT AS Lier 549 285 654 489 105 204 18 861 25 771 6 910
60 ULOBA SA Drammen 705 397 645 784 -59 613 6 683 -15 604 -22 287
61 BERGANS FRITID AS Øvre Eiker 698 264 634 900 -63 364 68 643 5 391 -63 252
62 NETTBUSS DRAMMEN AS Drammen 568 043 633 631 65 588 5 038 53 062 48 024
63 ELOPAK AS Røyken 354 550 626 944 272 394 60 492 124 303 63 811
64 EB NETT AS Kongsberg 818 233 625 337 -192 896 58 239 54 525 -3 714
65 TRONRUD GRUPPEN AS Ringerike 644 780 621 798 -22 982 8 838 -3 955 -12 793
66 VARDAR AS Drammen 344 664 616 634 271 970 201 679 220 728 19 049
67 NETTBUSS SØR AS Drammen 643 934 614 979 -28 955 33 819 -14 329 -48 148
68 BAMA INDUSTRI AS Lier 554 292 582 925 28 633 52 608 64 551 11 943
69 LOE HOLDING AS Nedre Eiker 516 094 579 431 63 337 24 752 71 721 46 969
70 TEKNISK SERVICE AS Lier 512 570 574 506 61 936 41 435 48 426 6 991
71 VEGFINANS AS Drammen 7 001 550 024 543 023 0 -361 -361
72 VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Drammen 364 337 548 724 184 387 0 6 948 6 948
73 SÖDRA SKOG AS Lier 625 146 548 678 -76 468 4 032 3 107 -925
74 TRELLEBORG OFFSHORE NORWAY AS Nedre Eiker 455 441 537 517 82 076 17 466 3 829 -13 637
75 AXEL ANDERSEN HOLDING AS Drammen 461 844 526 171 64 327 18 261 23 829 5 568
76 AXEL ANDERSEN AS Drammen 461 760 524 988 63 228 17 086 21 228 4 142
77 BAUHAUS NORGE KS Lier 495 907 507 858 11 951 -11 175 10 923 22 098
78 JACOBSEN ELEKTRO AS Lier 531 930 505 310 -26 620 44 137 -43 101 -87 238
79 STRØM GUNDERSEN AS Nedre Eiker 542 417 497 046 -45 371 66 067 72 898 6 831
80 DRAMMEN K. PENSJONSKASSE Drammen 292 475 486 964 194 489 19 155 81 981 62 826
81 TRONRUD HOLDING AS Ringerike 299 673 484 043 184 370 14 460 1 434 -13 026
82 BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS Drammen 401 450 464 865 63 415 -4 955 -3 711 1 244
83 HTS HANS TORGERSEN & SØNN AS Krødsherad 477 299 444 643 -32 656 13 676 9 452 -4 224
84 NOPCO HOLDING AS Drammen 462 299 440 673 -21 626 -17 280 -13 638 3 642
85 COOPER CROUSE-HINDS AS Lier 348 817 439 473 90 656 33 447 17 585 -15 862
86 AASHEIM HOLDING AS Nedre Eiker 351 851 438 828 86 977 18 731 31 388 12 657
87 Frukt-Grønt Spesialisten A/S Lier 440 952 432 279 -8 673 17 427 12 933 -4 494
88 AS OBAS Drammen 250 131 429 700 179 569 30 167 28 986 -1 181
89 NG KIWI ROMSDAL OG NORDMØRE AS Lier 391 823 426 178 34 355 -3 011 7 775 10 786
90 RINGERIKS KRAFT AS Ringerike 474 312 418 818 -55 494 38 966 45 582 6 616
91 ENEAS HOLDING AS Drammen 452 095 408 517 -43 578 -2 598 -14 023 -11 425
92 SMURFIT KAPPA NORPAPP AS Ringerike 441 023 404 822 -36 201 13 521 3 261 -10 260
93 DANVIK INVEST AS Drammen 388 840 388 696 -144 24 580 24 345 -235
94 Erling Sande A/S Drammen 387 035 386 829 -206 24 712 22 772 -1 940
95 FOLLUM EIENDOM AS Ringerike 713 175 386 016 -327 159 -445 494 110 594 556 088
96 TRYSILHUSGRUPPEN AS Drammen 286 885 385 890 99 005 23 636 29 509 5 873
97 KLEVENBERG SHIPPING CENTER AS Drammen 358 582 370 904 12 322 7 171 3 579 -3 592
98 ST HOLDING AS Drammen 358 582 370 904 12 322 6 712 2 774 -3 938
99 HUNDSEM INVEST AS Ringerike 368 357 366 945 -1 412 31 496 22 803 -8 693
100 AUTOLINK AS Drammen 355 185 366 352 11 167 20 622 9 240 -11 382
    SUM 126 515 887 133 793 730 7 277 843 7 096 820 8 042 754 945 934
                 
    Endring i %     5,75     13,33
Alle tall i 1000 kr.              
Levert av Proff Forvalt              
                 
                 
*Volvo Aero Norge skiftet navn til GKN Aerospace Norway AS          
NVS skiftet navn til Imtech Rør