Opprørte, frusterte og forbannet. Det kommer sterke ord fra staben ved intensivenheten på Kongsberg sykehus etter at ledelsen gir fagmiljøet en ny nesestyver.

De tillitsvalgte og fagansvarlige ved Kongsberg sykehus møtte pressen torsdag. De hadde et stort behov for å markere avstand fra toppledelsens prioriteringer omkring intensivenheten i Kongsberg.

Selv om fagdirektør Halfdan Aass hevder at det ikke dreier seg om avvikling av intensiven, snarere endringer uten at noen vil miste jobben, er de langt fra tilfreds med det som skjer.

Mange av stemmene som kommer til orde i fredagens papirutgave av Lp, har til nå vært lavmælte i debatten.

De signaliserer at de ikke vil sitte stille å se på at viktige fagmiljøer på sykehuset pulveriseres.

Politikerne våkner

Flere politikere har engasjert seg. Deriblant Per Olaf Lundteigen (Sp) som har uttalt at han nå ønsker et nytt møte med de ansatte på sykehuset etter nyttår.

- Jeg er ikke lenger overrasket over oppførselen Vestre Vikens ledelse viser overfor Kongsberg sykehus, sier Lundteigen.

Gransking

Han er overbevist om at Vestre Viken HF har en agenda for en gradvis avvikling av Kongsberg sykehus, uten at de sier det ut offentlig. Han har også uttalt i Lp at han vil ta til orde for en gransking av omstillingsprosessen i Vestre Viken, dersom det gjøres alvor av kravene om gransking av omstillingsporsessen i oslosykehusene.

- De to prosessene har mange likhetstrekk, den politiske tyngden er i Oslo, men det betyr ikke at Vestre Viken må glemmes i en slik sammenheng, sier Lundteigen.