Fredag 31. mars var det siste dagen for Numedalsutvikling IKS, og sekretariatet for Grønn dal ble offisielt flyttet til Kongsberg kommune.

Det melder Grønn dag i en pressemelding.

Bakgrunnen for flyttingen er at numedalskommunene har besluttet å legge ned Numedalsutvikling. Da må også Grønn dal flytte.

Den Grønne dalen er et samarbeid mellom sju kommuner langs Numedalslågen (Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord). Numedalsutvikling IKS har siden 1998 hatt ansvaret for sekretariatet til Grønn dal, og styrt samarbeidet gjennom flere prosjekter, blant annet TV- serien «Sang til moderne kvinner», Kartlegging av biologisk mangfold, Miljøfyrtårn og RURAL.

Nå har Kongsberg kommune overtatt den nye sekretariatsfunksjonen – dette vil også bety at man får et større fagmiljø og en plassering midt i «vannområdet» til Numedalslågen.

LES OGSÅ:

Grønn dal

  • I 2006 fikk Numedalsutvikling IKS og Grønn dal sekretariatet forespørsel om å bli ett av fem pilotvassdrag i innføringen av EU’s rammedirektiv i Norge.
  •  Siden den gang har Grønn dal samarbeidet hatt hovedfokus på forvaltning av Numedalslågen med sidevassdrag. Ett nedbørsfelt på ca 5500 km2, fra Hardangervidda øverst i dalføret til munningen ved Larvik. I arbeidet jobbes det med overvåkning, tiltaksgjennomføring og oppfølging av EU’s rammedirektiv (Vannforskriften) lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Hovedmålet i arbeidet med vann, er at alt vann skal være bærekraftig og trygt å bruke for vannlevende organismer, dyr og mennesker.