Det kjøres for fort i Bevergrenda

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

 I høst gjennomførte Statens vegvesen målinger av farten og tellinger av antall biler som ferdes i Bevergrenda, fv. 88.

DEL

Bakgrunnen var uenigheter rundt etablering av fartshumper gjennom Bevergrenda. Veien ble asfaltert i august fjor, og da var også planen å anlegge seks fartshumper på strekningen. Men flere var imot dette, og vegvesenet fikk klager og underskriftsliste fra fartshumpmotstandere.

Saken ble omtalt som en "verkebyll" i hele Buskerud.

LES OGSÅ: Beboere frykter en farlig vinter

Resultatet fra målingen

Dermed ble det bestemt at farten skulle måles, og antall biler skulle telles.

Det ble gjennomført i høst, i uke 42 og 43, og gjennomsnittsfarten i en 40-sone i Bevergrenda ble målt til 47-48 km/t.

- Antall kjøretøy varierer fra dag til dag, sier Erling Rustad i Statens vegvesen.

En tirsdag ble det registrert 1.800 biler, onsdag ble det registrert 1.050 biler, en torsdag 1.800 biler, mens en fredag ble det registrert 1.600 biler. Mens lørdag og søndag var tallet nede på 1.100 biler.

- Det er mange som har pratet om helgetrafikken, men vi ser at det ikke bare er det. Her varierer tallene fra dag til dag, sier Rustad.

Statens vegvesen har ikke tatt stilling til hva som nå skjer med de planlagte fartshumpene i Bevergrenda.

Gjennomsnittsfarten er for høy i forhold til tillatt fartsgrense, men Rustad vil ikke forskuttere noen avgjørelser i saken.

– Vi gjør uansett ikke noe her før til våren, sier Rustad.

Vil ha flat fartsgrense

Meningene om fartshumper og fartsgrense i Bevergrenda er mange. Ole Nilsen i Bevergrenda vil ha én fartsgrense.

- Sånn som det er nå, er det jo nesten umulig å holde rede på hvilken fartsgrense det er, sier han.

Gjennom Bevergrenda er det per i dag både 40- 50 og 60-sone. Det er forvirrende, mener Nilsen. Han har foreslått overfor vegvesenet å ha 50 km/t gjennom hele grenda - uten fartshumper.

- Jeg jobber selv med bil og vet hva slags skader fartshumper gir. Men 50 km/t hele veien fra Hellebæk til Pikerfoss camping, det kan vi godta, sier han.

Artikkeltags