Stor omveltning hos Fylkesmannen: En tredel av de ansatte flyttes til Oslo

Overgangen fra eget kontor til åpent landskap er det som opptar de ansatte hos Fylkesmannen mest når tre embeter skal bli til ett. Stemningsleiet varierer fra spenning til fortvilelse, forteller tillitsvalgte.