E134: – Statens vegvesen har med øyeblikkelig virkning beordret stopp i alle sprengningsarbeider

I forbindelse med sprengningsarbeider ved Svartåstunnelen vest, sprutet det stein mot en naboeiendom onsdag kveld. Derfor er alle sprengningsarbeider stoppet opp.