Fersk rapport: Ny E134 over Meheia truet av kostnadsøkning

MEHEIA: Det planlagte prosjektet over Meheia står i fare. Her ved Kobbervoll bru.

MEHEIA: Det planlagte prosjektet over Meheia står i fare. Her ved Kobbervoll bru.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge en ny rapport.

DEL

 Oslo Economics viser til at veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging.

– Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet. Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til NTP, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

Videre nevner de 15 konkrete prosjekter som kan ryke, blant annet E134 fra Saggrenda til Elgsjø, nytt tunnelløp i Strømsåstunnelen og E18 Slependen-Drengsrud.

Forutsetningen at det er prosjekter med oppstart langt fram i tid, eller som ikke er fullt finansiert i planperioden, som først står i fare for å ryke.

Rapporten er bestilt av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Veidekke, som begge uttrykker bekymring. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til VG at også han over lang tid har vært bekymret for kostnadsøkningen, og varsler at han har planlagt tiltak for å få ned kostnadsnivået.

– Rapporten viser en stor kostnadsvekst. Men det er flere faser i et prosjekt. Fra man begynner å utrede et prosjekt, ser man en kostnadsøkning på rundt 40 prosent. Men der man blir ferdig på plansiden, er kostnadene under kontroll. Kostnadsøkningene skyldes blant annet lokale krav, og at prosjektene utvikler seg i en mer ambisiøs retning, sier han til avisen.

Statsråden kan ikke garantere at alle veiprosjektene blir realisert, men sier målet er å få gjennomført alle.

LES OGSÅ:

Artikkeltags