Det har vært viltpåkjørsler nærmest daglig den siste tiden i Kongsberg og Numedal. Også natt til torsdag ble en elg påkjørt – denne gang ved Jondalskrysset.

– Elgen stakk til skogs. Bilen fikk skader i fronten, blant annet på skjerm og frontrute, sier Audun Breivik i Kongsberg-politiet torsdag morgen.

Bare i Flesberg kommune har det vært ti elgpåkjørsler på 14 dager, skriver kommunen på sine nettsider:

«Høsten har kommet med mye vilt i bevegelse.Vi oppfordrer alle trafikanter til å være spesielt oppmerksomme under dårligere lysforhold, som om morgenen og om kvelden. Det er på denne tiden av døgnet vi erfarer at påkjørslene skjer.»

Viltpåkjørsler skal umiddelbart meldes fra til politiet på 02800, og stedet for påkjørselen skal merkes godt.

SISTE: Torsdag morgen meldes det om ytterligere to elgpåkjørsler i Flesberg kommune, melder kommunen til Lp.

LES OGSÅ: Sammenstøt mellom personbil og elgkalv i Svene

Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsler?

Dette sier dyrevelferdsloven:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Dette sier vegtrafikkloven:

§ 12. Plikter ved trafikkuhell.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dette gjør du på stedet:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

Kilde: Mattilsynet og Lovdata