Alle husstander som har gamle søppeldunker slik som de grå du ser til høyre, må forberede seg på nye søppeltilstander etter sommerferien.

Kommunen skal inngå en helt ny renovasjonsavtale, og med den kommer nye søppeldunker. De er av plast, er ganske høye, rommer 140 liter og kan flyttes med praktiske hjul.

De gamle dunkene med søppelsekker får siste stoppested på røysa.

Med andre ord, har du nettopp laget nytt stativ til de gamle dunkene – ja, så er dette en skikkelig søppelsak for motivasjonen. Målene på de nye dunkene ser du til høyre, hvis du må forberede deg til snekring i sommer. Noen tips kan du kanskje få på en messe i Kongsberghallen.

Alle får nye

– Alle abonnenter skal ha nye dunker. Dette skal gjøre arbeidsforholdene for renovasjonsansatte mye bedre, sier Bernt Søraa i Kongsberg kommune.

Ny avtale skal tre i kraft rett etter fellesferien, og før det skal de gamle dunkene skiftes ut av kommunen.

– Vi kommer til å gi grundigere informasjon når den tiden nærmer seg, sier Søraa.

Lettere for søppeltømmerne

Årsaken til å bytte dunkene i Kongsberg kommune er å lette arbeidet til de som jobber med søppelinnsamling.

– Da slipper de å hale på tunge søppelsekker, sier Mariann Bakkelund, konsulent i Kongsberg kommune.

Samtidig vil den nye ordningen kreve enda mer av oss som innbyggere om vinteren.

– Med de nye dunkene er det enda viktigere for alle å måke skikkelig, slik at kommunen får ta med seg dunkene til søppelbilen, sier Søraa.

Om vinteren har kommunen til tider problemer med for dårlig brøyting fram til søppeldunkene.

Av plast

Dagens søppelkasser begynner å bli slitt, så det er kanskje på tide å bytte dem ut uansett. De nye dunkene er av plast, og må du ha nye kasser nå, er det disse nye du får utdelt.

Det som er sikkert er at du får minst tre dunker, for restavfall, papir og matavfall. Det som også er sikkert er at Kongsberg kommune skal kildesortere glass og metall. Om den nye dunken med orange lokk også skal ut til innbyggerne, er fortsatt noe usikkert.

Plast skal fortsatt samles inn ved hjelp av de klare plastsekkene.

Om du har hørt om de nye plastdunkene tidligere, så er ikke det så rart. En rekke andre kommuner har gått over til den nye ordningen allerede.

Omleggingen gjelder de som ikke har felles kontainer i for eksempel borettslag. Det finnes også større dunker for de som deler på renovasjon.