Prestegården i Flesberg har skiftet eier

Den gamle prestegården utenfor Flesberg sentrum er nå solgt til nye eiere