Har ikke bevart journaler – Arkivverket ser alvorlig på saken

Flesberg kommune har ikke sikret journaler i perioden fra 1995–2005. Arkivverket omtaler det som et klart brudd på arkivforskriften