Her er kommunenes karakterbok

MANGE MØTER: Her er ordførere og ledere i Kongsbergregionen samlet.FOTO: AUDUN HASVIK

MANGE MØTER: Her er ordførere og ledere i Kongsbergregionen samlet.FOTO: AUDUN HASVIK

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En årlig vurdering av kommunene viser store innbyrdes forskjeller.

DEL

Bladet Kommunal Rapport står for undersøkelsen som er basert på Kostra-tallene.
Kostra er en registrering av virksomhet i norske kommuner i året som gikk. Den enkelte kommune plikter å sende inn sine data til Statistisk sentralbyrå.
Resultatet som presenteres nå, er basert på de foreløpig Kostra-tallene. Grunnlaget vil derfor endre seg når de endelige tallene kommer i juni.

Ta forbehold

Man skal med andre ord ta forbehold.

«Kommunebarometeret» som Kommunal Rapport kaller undersøkelsen, er en omfattende sammenligning av landets kommuner basert på 108 nøkkeltall. Nøkkeltallene er ulikt vektet.

I tillegg til Kostra, er det data fra Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringens kommuneproposisjon for 2012.

Kommunene får karakterer fra 1,0 som er dårligst til 6,0 som er topp.
Fem prosent får 1,0 og fem prosent 6,0 i de enkelte kategorier.

Kongsberg nr. 42

Kongsberg får som den store oversikten viser, en fin 42. plass blant landets 429 kommuner.

Verre er det i Numedal med Nore og Uvdal på 320. plass, Rollag på 344. plass og Flesberg på 374. plass. Flesberg er også den av de 21 kommunene i Buskerud som skårer svakest. Kongsberg er på sin side best av byene i fylket, kommunevis er det bare Hol og Røyken som ligger foran.

Det store bildet

– I stedet for å drukne politikerne i detaljer, prøver vi å vise det store bildet. Kommunebarometeret erstatter ikke grundige og kostbare utredninger om en enkelt sektor – men det bidrar til at kommunen kan se hvilken sektor det er verdt å se nærmere på. Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlig resultater. Likevel ser vi at en del kommuner skiller seg klart ut. Vi ser også at flere kommuner klarer å kombinere stram pengebruk med omfattende tilbud til brukerne, skriver Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport.

Det er grunn til å tro at kommuner der folketallet er lavt kommer relativt sett dårligere ut enn de store i denne målingen.
Det har sammenheng med at negative utslag blir ekstra store for helhetsresultatet i de små.
Men mindre kommuner gjør det bra også. Blant fem på topp i landet er det bare småkommuner.

Kjendiskokk Arne Brimis hjemkommune, Lom, er av Kommunal Rapport kåret til landets beste.

Karakterboka

I tabellene under ser du hvordan kommunene i Numedal og Kommer ut. Tabellen forteller hvilken karakter som oppnås for hver gruppe, og hvordan kommunen plasserer seg i eget fylke og på landsbasis. Hol er vinneren i Buskerud, foran Røyken og Kongsberg.

I papir- og e-avisen fredag kan du se hva kommunene sier om egne karakterer. Der finner du ohgså en komplett oversikt for hele fylket.

HER KAN DU SE RESULTATENE FOR HELE LANDET

  KARRAKTERER
Kommune Grunnskole Pleie og omsorg Barnevern Barnehage Helse Kultur Saks- behandling
Hol 4,8 3,4 5,6 6,0 4,9 6,0 1,5
Røyken 3,9 5,1 4,0 2,3 3,5 1,0 3,4
Kongsberg 5,8 3,9 4,0 2,4 2,7 3,1 1,0
Nore og Uvdal 2,0 3,3 6,0 2,6 6,0 6,0 1,9
Rollag 3,2 2,1 6,0 1,0 5,3 2,3 2,8
Flesberg 2,3 1,5 3,8 1,8 3,0 2,4 3,7
Kommune KARRAKTERER RANGERING
Sosial- tjenesten Økonomi Vann, avløp renovasjon Nærmiljø og klima Enhets- kostnader Bruker- perspektiv Fylke / landet
Hol 4,8 5,3 1,0 5,5 1,2 5,6 1 (28)
Røyken 3,9 3,9 3,3 3,4 5,9 4,3 2 (33)
Kongsberg 5,2 3,5 6,0 3,7 4,0 3,1 3 (42)
Nore og Uvdal 1,7 5,9 1,1 3,3 1,8 2,1 15 (320)
Rollag 2,8 5,4 2,6 4,3 2,3 1,0 19 (344)
Flesberg 3,0 3,4 2,9 5,1 4,4 1,0 21 (374)

Artikkeltags