Kjørte på elg og stakk av

Foto: Tom Ivar Stepien

Foto: Tom Ivar Stepien

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Fredag ble det funnet en elgokse i Svene i nærheten av lågen som var død. Ved nærmere undersøkelser kan det se ut som den er påkjørt.

DEL

– Det er funnet bremspor på fylkesvei 40, ca 400 meter unna som kan være være påkjørselstedet, sier Tom Ivar Stepien fra viltnemda i Flesberg.

Påkjørselen er ikke varslet  verken politi eller viltnemd.

– Vi er interessert i tips om noen skulle ha sett noe som kan settes i sammenheng med episoden. Påkjørselen er skjedd en av de siste dagene.
– Det er sterkt beklagelig at bilførere ikke tar en påkjørsel av vilt mer alvorlig, fortsetter Stepien.

Elgkua har trolig hatt det vondt før den døde.
– Ja, den har tross alt kommet seg 400 meter vekk fra stedet, og så lagt seg ned for å dø.

Det er ikke mer enn et par uker siden Stepien reagerte på at han og kollegene ikke ble varslet etter en elgkollisjon natt til fredag 19. juli.
– Det er politiet som trenger en oppstrammer. Viltforvaltningen i kommunene skal varsles. Når vi tar det opp er politiet enige, men likevel glipper det gang etter gang, sa han da.

Denne gang er det trolig en privatbil som har krasjet med elgen.
– Alle bilførere har plikt til å melde fra om de kolliderer og skader et dyr, sier Tom Ivar Stepien, og viser til lover og regler.

Dette er reglene:

Ved å melde i fra ved viltpåkjørsler unngår man at skadet vilt utsettes for unødig lidelse. Viltnemnda vil ved skadet/eller mistanke om skadet vilt sette i gang ettersøk og avlive viltet om nødvendig.

Det viktig å angi riktig og nøyaktig stedsangivelse til viltnemnda, slik at de kan finne og eventuelt avlive viltet hurtigst mulig. Dersom det skadete viltet forblir på skadestedet er det viktig å la viltet få ro. Dyret er ved full bevissthet og opplever stort stress ved menneskelig nærhet. Ved å holde avstand føler dyret seg tryggere. I mange tilfeller vil dyret også sovne inn før viltnemnda kommer til stedet.

Unngåelse av meldeplikten er straffbart. Overholdelse av meldeplikten gjør også at man som hovedregel slipper å betale egenandel, og får heller ikke bonusavkorting på bilforsikringen.

Artikkeltags