Tingretten avviste gangveisak

STRID: Den nye gang- og sykkelveien ble ikke helt problemfri for Flesberg kommune.

STRID: Den nye gang- og sykkelveien ble ikke helt problemfri for Flesberg kommune. Foto:

Kongsberg tingrett mener Tom Roger Svendsrud ikke har noen sak.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Bakgrunnen er at Tom Roger Svendsrud, nabo til den nye gang- og sykkelveien har saksøkt Flesberg kommune, fordi han mener at kommunen har tatt mer av grunnen enn det som ble avtalt på forhånd.

Saken skulle etter planen opp i Kongsberg tingrett til uka, men nå er saken avvist.

Grunnen er at tingretten mener at Svendsrud ikke har en rettslig interesse, siden han ikke er grunneier, kun fester.

– Dette er helt uforståelig, sier Svendsruds advokat, Roar R. Lillebergen i advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

– Vi krever dom for at kommunen skal respektere Svensruds festerett. Det er svært problematisk om festere skal være avskåret fra å rettslig forfølge krenkelser av sin festerett slik tingretten synes å ha lagt til grunn, mener han.

LES OGSÅ: Saksøker kommune etter gangvei-strid

Må betale saksomkostninger

I Kongsberg tingretts kjennelse, skriver de at «saken må avvises som følge av at kravet om rettslig interesse ikke er oppfylt. Søksmålet gjelder krav om tilbakeføring og restitusjon av en del av en eiendom som Svendsrud fester. Kravet knytter seg således til en eiendom som Svendsrud ikke selv har eiendomsretten til.»

Tingretten mener at siden Svendsrud ikke har myndighet til å inngå avtale om grunnavståelse, har han heller ikke anledning til å ta ut stevning med krav om at deler av eiendommen skal tilbakeføres. Dette er en rett som ligger til grunneier av eiendommen, skriver tingretten.

I kjennelsen fra tingretten, må Svendsrud betale Flesberg kommune 73.000 kroner.

Kommunens advokater krevde erstattet sakskostnader for 184.000 kroner, men dette synes tingretten var for høyt.

LES OGSÅ: Krever erstatning etter ny gangvei

Anker

Svendsruds advokat, Roar R. Lillebergen, sier at avvisningen fra tingretten er anket.

– Så saken er ikke over med det første, sier Lillebergen.

Flesberg kommune ved rådmann Jon Gjæver Pedersen, ønsker ikke å kommentere saken.

Artikkeltags