Uenighet om Lampeland skoles videre skjebne

Tre millioner er satt av til riving av Lampeland skole i 2019. Formannskapspolitikerne vil det annerledes.