Jakter mineraler med helikopter

Her er helikopteret med måleinstrumentet i forgrunnen.

Her er helikopteret med måleinstrumentet i forgrunnen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Et helikopter kommer til å fly lavt på Blefjell i tiden som kommer.

DEL

Norges Geologiske Undersøkelser skal drive målinger fra helikopter i området rundt Blefjell og siden østover mot Lyngdal.

De startet opp allerede søndag, og kommer til å holde det gående i rundt tre uker framover, alt avhengig av været. Det vil ikke bli foretatt målinger i dårlig vær og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

Helikopteret vil fly lavt over terrenget, rundt 70-80 meter. Målelinjene går i retning sørøst-nordvest og innbyrdes avstand er 200 meter. Basen for undersøkelsen vil i Jondalen. 

NGU gjennomfører de geofysiske målingene i nært samarbeid med Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner ved regiongeolog Sven Dahlgren.

Målet er å kartlegge området geologisk og finne eventuelle mineralressurser som skjuler seg i grunnen. Målingene er en videreføring av tilsvarende målinger lengre mot vest i fjor høst.

– Vi har gjort målinger på Telemarkssiden tidligere, og med disse dataene vi nå samler inn, vil det gi oss et sammenhengende geologisk kart helt fra Kvitseid til Kongsberg og videre sørover til Kragerø, sier Jan Steinar Rønning, som er ansvarlig for målingene ved Norges Geologiske Undersøkelser.

- Samfunnsnyttig

Det er staten og fylkeskommunen som betaler for målingene.

Målingene skjer ved at helikopteret flyr lavt over området. Under helikopteret henger det en sonde som har fem sendere og mottagere som måler den elektriske ledningsevnen i bakken. Denne sonden har også en sensor som måler variasjoner i jordens magnetfelt. I tillegg har helikopteret en annen type sensor som måler radioaktivitet. Dette instrumentet kartlegger bakkens innhold av elementene kalium, uran og thorium. Helikopteret har en GPS-mottager, slik at dataene kobles til kartet.

– Hva kan slike målinger brukes til?

– Vi kan for eksempel påvise svakhetssoner i fjellet, som kan være avgjørende hvis det for eksempel skal bygges tunnel i området. Eller det kan være et tegn på grunnvannsressurser, som også kan være nyttig informasjon. Hvis det viser seg at det er uran i berggrunnen, som er en kilde til radon, kan det være at Statens Strålevern må kobles inn. Så det er ikke kun mineral-leting det er snakk om. Det er samfunnsnyttig å drive geologiske undersøkelser, sier Rønning.

Dataene som kommer inn, må tolkes. Noen av mineralene gir direkte utslag på målingene, som for eksempel kobberkis. Andre mineraler er ikke like lett å påvise.

– Gull gir for eksempel ingen direkte utslag. Her må dataene tolkes, og dersom man tror det er gull i grunnen, må man ta prøver fra grunnen.

Rønning kan ikke si noe om hvor store sjansene er for at man finner verdifulle mineraler på Blefjell, men at området er valgt på grunn av at det er gunstige bergarter med hensyn på mineralforekomster.

Hesteeiere - ta kontakt!

Helikoptermålingene vil starte lengst vest på Blefjell mot Bolkesjø, og deretter vil man jobbe seg østover. Dette er imidlertid avhengig av været. I dager med tåke på de høyeste toppen på Blefjell vil de fly i lavlandet mot øst.

Rønning sier at målingene vil legges merke til i området, og har en oppfordring til folk i nærheten:

– Dersom det er rideskoler eller hesteeiere i området, vil vi gjerne ha informasjon om dette, siden hester kan bli skremt av aktiviteten i lufta, sier Rønning.

Ta kontakt med Jan.Ronning@ngu.no dersom du har slik informasjon.

Artikkeltags