Ordføreren fikk spørsmål om han drakk mye kaffe

Oddvar Garaas, Flesberg-ordfører, har lært 4. klasse-elevene om demokrati og lokalsamfunn - og ordføreren har fått høre om hva elevene er opptatt av.