Får 100.000 kroner til data-hjelp i Flesberg

Penger: Flesberg kommune får støtte fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Penger: Flesberg kommune får støtte fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto:

Flesberg kommune får penger fra staten. Pengene skal brukes til å gi veiledningstilbud i digital kompetanse.

DEL

– Det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. Vi prioriterer nå å støtte små- og mellomstore kommuner som vil gi et fast kurs- og veiledningstilbud til sine innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Flesberg kommune er én av 34 kommuner som nå får støtte gjennom ordningen. Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

Hjelp til å mestre daglige oppgaver

Fra Flesberg kommunes søknad, kan man lese følgende:

«På bakgrunn av befolkningssammensetning, ser vi et stort behov for å etablere et digihjelp-tilbud i Flesberg. Tjenesten Data? Hjelp! skal gi digital kompetanse for å mestre daglige oppgaver som nettbank, velferdsteknologi, elektroniske søknadsskjemaer og Altinn. Opplæringen skal foregå med brukernes eget utstyr (mobil, nettbrett, pc). Tilbudet er for alle med behov for tilpasset veiledning i grunnleggende, digitale ferdigheter. Tilpasning skjer ut fra brukerens nivå på praktiske ferdigheter, språkkunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning.»

Kommunen spytter i

Også Responssenteret i Kongsberg skal være en viktig samarbeidspartner.

Flesberg kommune skal investere 100.000 kroner årlig for å drifte Datahjelpen, forutsatt at man får tilskudd til å etablere tilbudet, noe man nå har fått.

LES OGSÅ: Snart blir fylkesvei 40 tryggere

Artikkeltags