Flesberg Ap: Ønsker seg nye navn til jul

Det jobbes fortsatt med å skaffe nye navn til Flesberg Arbeiderpartis valgliste.