Søker etter ny fastlege – og kommuneoverlege

Flesberg og Rollag søker etter ny fastlege. Samtidig utlyses en stilling som kommuneoverlege for samfunnsmedisinsk enhet i numedalskommunene, Kongsberg og Øvre Eiker.