Har satt ned hastigheten på omkjøringsveien i Flesberg

Vestsideveien er omkjøringsvei siden Grettefoss bru er stengt i en måneds tid. Veivesenet har gjort tiltak for å utbedre veien.