Renseanlegget blir 12 mill. dyrere enn antatt

Flesberg satte av 18,5 millioner kroner til nytt renseanlegg. Nå viser det seg at anlegget blir langt dyrere.