Vedtar tvangsmulkt på 50.000 kroner

Fylkesmannen i Oslo og Viken har fattet vedtak om tvangsmulkt på 50.000 kroner.