– Svene-ulven var genetisk viktig

Rovviltets Røst retter sterk kritikk mot ulveforvaltninga, blant annet etter at Svene-ulven ble skutt i mars.