Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt rundt halvparten av norske kommuner å ta imot flyktninger i 2018.

Totalt er det 4400 flyktninger norske kommuner er bedt om å ta imot i løpet av neste år. Til sammenligning kommer kommunene til å bosette rundt 10 000 flyktninger i løpet av 2017.

Se grafikk over flyktninger i Buskerud lenger ned i saken.


LES OGSÅ: Statsbygg vurderer å selge HiBu-bygget

Færre til Kongsberg

Kongsberg er en av kommunene som har fått anmodning, og har frist fram til 06. januar på å svare.

IMDi ber Kongsberg kommune bosette 25 flyktninger neste år, noe som er det laveste anmodningstallet kommunen har fått siden 1997. Blant de 25 flyktningene er det ingen enslige mindreårige.

Til sammenligning ble det i 2017 anmodet og vedtatt bosetting for 66 flyktninger i kommunen.

Årsaken til de lave tallene er at færre søker asyl i Norge.

– Som en følge av de lave asylankomstene vil kun halvparten av kommunene som bosetter flyktninger i år, bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. De som blir bedt om å ta imot flyktninger, vil også få langt færre enn de har gjort de siste par årene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, i en pressemelding.


LES OGSÅ: UDI: – Lite sannsynlig med ny leieavtale på Raumyr

 

Ingen i Numedal

Verken Flesberg, Rollag eller Nore og Uvdal er i 2018 bedt om å bosette flere flyktninger.

Flesberg ble bedt om å ta imot flyktninger i 2017, men har selv vedtatt å ta imot fem, og dette er også det faktiske bosettingstallet for året.

Rollag ble i år bedt om å bosette ti flyktninger, og har en faktisk bosetting på ni personer hittil i år.

Nore og Uvdal ble også bedt om å ta imot ti flyktninger for innestående år, og vedtok en bosetting på åtte personer. Derimot har deres faktiske bosetting hittil i år vært større enn anmodningen, med elleve flyktninger bosatt.


LES OGSÅ:

Mindre penger til helse og omsorg i 2018

Elevene lagde egne lokalsamfunn

Inntektene svikter i Kongsberg