(Helgelendingen)

[NETTAVISEN:] Du har helt sikkert lagt merke til de selvbetjente kassene som dukker opp stadig flere steder. Nå er det i stadig større grad du selv som skal scanne inn eller veie varene dine, og betale uten å forholde deg til noen ansatte.

Fenomenet har i mange år vært vanlig i land vi ferierer i, ikke minst England og USA, og løsningene er på full fart inn i norske butikker. Både Norgesgruppen, Coop og Bunnpris installerer stadig flere slike kasse – og det finnes nå butikker hvor det ikke lenger finnes betjente kasser.

Og nettopp dette er noe som provoserer mange. På sosiale medier går debatten om disse kassene høylytt, blant annet har en oppfordring til å boikotte disse løsningene blitt delt av over 6500 personer.

For og mot

Det store spørsmålet som diskuteres er om selvbetjente kasser er en fordel for forbrukerne, siden det gjerne er mange av dem og skaper mindre kø – eller om det gjør kunder til ubetalte ansatte og at det utgjør en trussel for arbeidsplasser.

Siden dagligvarebransjen i Norge har rundt 100.000 ansatte, er dette noe som betyr mye for mange.

Og det vi ser i dag kan være starten: I USA tester Amazon ut helautomatiske butikker, der kundene ikke engang trenger bruke kasser i det hele tatt.

Coop: – Vi har registrert aksjonen

Coop er en av aktørene som for tiden jobber aktivt med forskjellige former for selvbetjente systemer. De har vanlige selvbetjente kasser, de har et konsept kalt «ShopExpress» der du scanner varene etter hvert som du går rundt i butikken – og de jobber med nye kassaløsninger som i større grad kombinerer selvbetjente og betjente kasser.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen. Foto: Coop

– Innføring av selvbetjente kasser gjør vi først og fremst for at kundene skal få en rask og effektiv handleopplevelse, og slippe å stå i kø. Dette gjør også at våre ansatte kan jobbe mer ute i butikken hvor de kan hjelpe kundene og sørge for at varene kommer raskere ut i hyllene, forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nettavisen.

– Vi har registrert aksjonen som hevder vi gjør dette for å nedbemanne og spare penger. For å kunne holde lave priser og skape overskudd til våre kunder, som er de som eier Coop, må vi selvsagt drive butikkene effektivt, men selvbetjente kasser er et tiltak for å gi gode handleopplevelser, ikke spare penger.

Meny: – Vi gir kundene alternativer

Tilbakemeldingen fra Meny, som er lengst fremme på dette for Norgesgruppen, er langt på vei den samme:

Kommunikasjonsrådgiver Nina Horn Hynne i Meny.

– Vi ønsker å gjøre handelen rask, enkel og hyggelig for våre kunder. Selvbetjente kasser gjør at vi øker kassakapasiteten betydelig, noe som gjør at det blir mindre kø. Vi bytter normalt ut to betjente kasser og får da plass til seks selvbetjente i stedet for. Så har vi alltid service-verter tilgjengelig ved kassene for dem som trenger hjelp eller har spørsmål. I tillegg har vi alltid betjente kasser for dem som liker det best. Vi gir kundene valgalternativer, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Horn Hynne til Nettavisen.

Ikke en ren erstatning

– Er selvbetjente kasser dere på sikt ser for dere at kan erstatte alle betjente kasser? Det finnes i dag en håndfull rene automatbutikker.

– Coops mål er å gjøre det enklest mulig for våre kunder å handle i butikkene. Om det betyr helautomatiske butikker, eller en kombinasjon, er litt tidlig å konkludere med. Jeg tror dette avhenger av hvilke kunder du har i butikken – om det er overvekt av lunsjkunder som småhandler, eller er det storhandel. Det viktigste er at vi finner tekniske løsningene som er til det beste for kundene, forteller Kristiansen fra Coop.

Meny ser i større grad på det som et supplement:

– Personlig service og kundepleie er sentralt for Meny, derfor legger vi ikke opp til å ha kun selvbetjente kasser. Ingen skal føle seg presset til å bruke selvbetjente kasser, dette er kun et frivillig supplement for dem som liker å benytte seg av dem eller ser at løsningen er mer effektiv, sier Hynne fra Meny.

Hun understreker at kjeden ikke har kvittet seg med noen ansatte som følge av innføring av selvbetjente kasser.

– De kassa-ansatte benyttes i andre viktige roller i butikken, blant annet som service-verter, kundeveiledere og til å bemanne ferskvaredisken, sier hun.

Noen klare utfordringer

Selvbetjente kasser er ikke noen quick fix for butikkene. Varer med strekkoder er som regel enkelt å håndtere, men forskjellige løsvektvarer krever at man finner fram i menystrukturer, der det kan være lett å trå feil.

– Tilbakemeldingene fra butikk er at dette stort sett går greit. Det er alltid en ansatt tilgjengelig i nærheten av de selvbetjente kassen slik at kunder kan få hjelp om de står fast.

Og enda verre er det med varer med aldersbegrensning. Meny har implementert en løsning der kunder kan registrere fingeravtrykket sitt, for på den måten kunne identifisere seg uten at ansatte sjekker ID. Den muligheten har derimot ikke alle:

– Per i dag har ikke Coop tekniske løsninger som kan erstatte en manuell godkjenning av salg av varer med aldersbegrensning, men så lenge det er ansatte i nærheten går dette raskt å få dette godkjent. Det kommer opp en melding i displayet på kassen som signaliserer at et kunde har kjøpt alkohol. Denne meldingen fjernes via at en butikkansatt godkjenner salg av øl, og vedkommende er over 18 år.

– Vi jobber også for å få å etablert en fingeravtrykk-registrering, men når dette er på plass er ikke endelig bestemt.

Trenger langt flere ubetjente kasser

Kombinasjonen av at kundene kan bruke lengre tid på å sjekke ut varene sine enn vanlige ansatte, og at de selvbetjente kassene som regel ikke kan brukes av nye kunder før alle varer er pakke ned, gjør at det er behov for langt flere selvbetjente kasser enn betjente.

– Det avhenger av kundegrunnlaget, men vi regner minimum to selvbetjente kasser om du fjerner en betjent kasse, forklarer Kristiansen.

– Kundene er mer fornøyde

Ifølge Meny er selvbetjente kasser en ubetinget suksess:

– Tilbakemeldingene er gode. I kundeundersøkelser får butikkene som har selvbetjente kasser bedre rating enn de som ikke har. Kundeundersøkelsene våre viser at butikkene som har selvbetjente kasser oppleves som å ha bedre service, mindre kø og kjappere handel. Vi skal jo alltid ha service-verter tilgjengelige og handelen blir raskere, samtidig som køene i de andre kassene blir kortere. En del kunder synes at det er gøy å scanne varene sine selv. 

– Så er det klart at noen kunder ikke liker dette, men de kan gå i de betjente kassene våre. For enkelte er det dessuten snakk om litt tilvenning.

– Og hva med de ansatte?

– De ansatte opplever dette stort sett som positivt. De synes blant annet at det er gøy å innta en vertsrolle.