Innstiller den førerløse bussen på grunn av brøytekanter

Snø og høye brøytekanter skaper trøbbel for linje 450.