- Det gjenstår fortsatt en del arbeid

Statens Vegvesen melder at det fortsatt vil gå noe tid før nye Gomsrudveien åpner alle fire feltene.