Vil bevare Grettefoss bru og gi den ny bruk

Buskerud Fylkeskommune ønsker å bevare gamle Grettefoss bru. De mener den har høy sjeldenhet og en arktitektonisk verdi.