Oslo kommune ga Stordalen 150.000 kr. Mat til fattige fikk blankt avslag

Av

Oslo gir en heftig pengesekk til Stordalens feiring av rapporten som vil strupe matinntaket. Klimavennlig mat til fattige i Oslo fikk blankt avslag.