– Det vert truleg rein bukkejakt til hausten

Av

Hardangervidda villreinutval har kome fram til eit kvoteforslag for jakta, men vil gje meir informasjon før det vert send på høyring.