Heiberg vant over Flesberg kommune

Av
Artikkelen er over 17 år gammel

Mangemillionæren Christen Heiberg beholder Strand gård i Lyngdal til stor frustrasjon for Flesberg kommune.

DEL

Kommunens advokat, som jobber i advokatfirmaet Ekern og Evensen i Drammen, er kommet til at Flesberg kommune ikke har ankemulighet. Kommunen forsøkte å anke det overraskende vedtaket i fylkesmannens landbruksavdeling om at Heiberg oppfyller boplikten, selv om han ikke bor der i ukedagene og ikke er folkeregistrert i Flesberg.

- Slik jeg ser det nå, er Flesberg kommune ferdig med denne saken, sier en oppgitt ordfører, Henry Tangen Andersen.

Presedens

Heiberg som er vokst opp på gården, har nå jobb og familie i Oslo. Han hevder han bor på gården ved å tilbringe helger og ferier der. Men Heiberg er folkeregistrert i Oslo og har ikke fått medhold av folkeregisteret i at han er bosatt på Strand gård i Lyngdal. Likevel har Heiberg fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i at han oppfyller boplikten. Folkeregisteropplysninger er bare ett element som skal med i vurderingen.

- Dette er en alvorlig endring fra statens side. Betyr dette at alle andre som søker om fritak fra boplikten skal få det? Denne saken vil skape presedens i hele Buskerud. Ja, hele landet, sier ordføreren.

- Flott gård

Tangen Andersen tolker utfallet i denne saken som at kravene som må oppfylles for å kunne si at en person har boplikt til en gård, er blitt betydelig redusert.

- Strand gård er kanskje den flotteste gården i hele Numedal. At han ikke vil bo der, er helt tragisk, sier Tangen Andersen.

For ordføreren ønsker at det skal bo folk i husene i kommunen. Kommunen har til nå ført en meget streng linje når det gjelder boplikt.

Artikkeltags