Ikke alle er trygge på at ansatte kommer når det er behov for det

I fjor høst gjennomførte Kongsberg kommune en brukerundersøkelse på sine fem sykehjem. 91 prosent av brukerne er alt i alt fornøyde.