Åtte personer trenger bolig

Unge funksjonshemmede voksne i Kongsberg trenger egne boliger. Derfor er det planer om å bygge åtte boliger.