Mona forsker på om hjerneslag kan avdekkes tidligere ved hjelp av en App

Mona Guterud (46) fra Nore og Uvdal forsker på effekten av å styrke ambulansearbeidernes hjerneslagkompetanse.