Helse og omsorg er budsjettvinneren

Økt lønn til sykepleiere, avlastning til foreldre med funksjonshemmede barn og styrket innsats innen psykisk helse er noen av enkeltpostene som ble vedtatt av Kongsberg kommunestyre onsdag kveld.