Kongsberghjelpa starter 1. september

Kongsberghjelpa, psykisk helse- og rustjeneste for voksne, etableres i september 2019.