I Danmark sprer kjønnssykdommen gonoré seg eksplosivt, og i 2015 er det registrert 2.788 tilfeller. I Norge er ikke økningen like markert, men Folkehelseinstituttet er bekymret, skriver Dagbladet.

Tallet på gonoré-tilfeller falt kraftig på 90-tallet i forbindelse med hiv- og aidsepidemien. Nå er imidlertid tallene på vei opp igjen, blant annet fordi færre bruker kondom.

– Vi kan i verste fall frykte danske tilstander om noen år. Gonoré har et stort spredningspotensial, forteller Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet.

I fjor ble det registrert 852 tilfeller av gonoré i Norge, hittil i år er vi oppe i 911.

– Vi kommer til å ende på rundt 1100 tilfeller når året er omme. Det er jo ikke på langt nær på mange som danskene har, men det er en kraftig økning i Norge. Vi ser en trend hvor det blir flere tilfeller av gonoré. Det bekymrer oss, sier Nilsen.

Kjønnssykdommen økte først blant homofile menn, men nå er økningen også markant blant heteroseksuell. Sykdommen er vanskelig å oppdage hos kvinner og kan føre til alvorlige infeksjoner hos begge kjønn dersom den ikke blir behandlet. (©NTB)