Vil lage en hyttevei på 400 meter – kommunen sa nei, politikerne ja

Hytteeiere ønsker vei fram til hytta. Administrasjonen i Flesberg kommune sa nei, men politikerne ville det annerledes.