Gå til sidens hovedinnhold

Jaktstans ga resultater

Artikkelen er over 10 år gammel

Kvota er nær fylt på Blefjell. Grunneierne har en selvpålagt kvote på 15 dyr, pluss to til undervisnings-jakt.

12 dyr er nedlagt per dato. Dermed er årets jakt nærmest over.
Etter tre år med jaktstopp på Ble, er det åpnet for en begrenset villreinsjakt igjen i år.
Bakgrunnen for tre år med fredning var at stammen viste seg å være langt mindre enn forutsatt i driftsplanen av 2007-2009.

Sjekk Blerein.net!

Årsak ukjent

Noen konkret årsak til dette vites ikke. Teorier om alt fra gaupe til ørn og tjuvjakt, har vært lansert.
Det er en kjensgjerning at bestand av ørn og gaupe øker. Også dette som følge av fredning.
De tre årene med jaktstans på rein, har uansett gitt resultater. Tallene er ennå ikke eksakte, men det blir de snart.

Kartlegger

– Vi ser at stammen har kommet seg opp. Det kartlegges flittig nå under jakta, sier Halvor Garaas, som er sekretær i Blefjell villreinnemnd.
– Kvota er egentlig 50 dyr, men grunneierne har bestemt seg for å ta ut bare 17. Av disse er to satt av til undervisningsjakt for Naturbruk på Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda, sier han.

Telling

Dette er historisk et gjennomsnitt av antall dyr som felles, selv om det er delt ut 50 kort.
– En del av opplegget med undervisningen er å telle. Vi reiser ut den 20. september og har da med oss elever ved naturbruksgymnaset i Ljusdal i Sverige, sier Garaas, som også er lærer ved skolen i Saggrenda.
Dyrene samler seg i forbindelse med brunsttiden og telling blir derfor mye lettere.
Anslaget er at tallet vil ende på et sted mellom 150 og 160 dyr.
Tidligere har det vært en vinterstamme på 110 dyr.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.