– Derfor bør Kongsberg ha kommuneprest

Just Salvesen vil at Kongsberg kommune skal opprette en stilling som kommuneprest, fordi han mener kommunen bør ha et helhetlig tilbud til folk.