Det sier rektor Kristin Ørmen Johnsen ved Høgskolen i Buskerud.

Målet for prosjektet er å finne svar på om det er mulig og hensiktsmessig å flytte Høgskolen i Buskerud fra dagens lokaler på Raumyr og samlokalisere den med fylkeskommunale og kommunale funksjoner i et nybygg mellom Magasinparken og Jernbanebrua.

En prosjektleder som skal stå for mulighetsstudien, skal engasjeres.
Jobben skal lyses ut på nettstedet Doffin som er en arena for offentlige anbud.

Tidlig på høsten skal studien ligge klar for videre politisk behandling.

Kongsberg formannskap har tidligere sluttet seg til at kommunen deltar som partner i mulighetsstudien.

Kommunen har foreløpig ikke bevilget penger til utgiftene med studien, men ordfører Vidar Lande (Ap) sier at politikerne skal komme tilbake til det.

Ikke bestemt seg

Ordføreren understreker at han selv ikke har tatt stilling til prosjektet, selv om han synes det er interessant å få det utredet.

Fylkeskommunens hovedutvalg for utdanning behandler saken torsdag 22. mai.

Ulike muligheter for organisering av området ved Lågen er under diskusjon. Det har blant annet vært snakk om å flytte biblioteket ved Grand inn i et nybygg. Kulturhus kan også bli vurdert i tilknytning til prosjektet.

Les mer i Laagendalspostens papirutgave!