Lokalvalget ga kvinnerekord

 Viel Jaren Heitmann (Sp) og Kari Anne Sand (Sp).

Viel Jaren Heitmann (Sp) og Kari Anne Sand (Sp).

Av

Aldri før har det vært så mange kvinnelige ordførere i Norge. I Kongsberg og Numedal er to av fire ordfører kvinner.

DEL

I Kongsberg kommune ble Kari Anne Sand gjenvalgt som ordfører i fjorårets kommunevalg. I Rollag kommune ble Viel Jaren Heitmann ordfører.

Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene, ifølge statistikkbyrået. Nå er 35 prosent av landets ordførere er kvinner.

Rekord

Det er også kvinnerekord i kommunestyrene i Norge, ifølge SSB.

I kommunestyrene er det nå 40,5 prosent kvinnelige politikere, en fremgang på 1,5 prosentpoeng siden forrige valg.

I 32 kommuner er det attpåtil et flertall av kvinner. Det er også rekordhøy kvinneandel i formannskapene.

Selv om Arbeiderpartiet gikk tilbake i kommunevalget, er det fortsatt dette partiet som har flest representanter og ordførere. Senterpartiet har nest flest ordførere.

Alder

Gruppen menn mellom 40 og 70 år er overrepresentert i kommunestyrene sammenlignet med andelen den utgjør i velgermassen. 25 prosent av de stemmeberettigede er menn i denne aldersgruppen, men over 40 prosent av representantene tilhører denne kategorien.

I Kongsberg kommune har kommunestyret flere yngre medlemmer. Gjennomsnittsalderen falt med ti år

Menn under 40 år som ikke har fullført videregående skole, er underrepresentert. Det er også i denne gruppen at valgdeltakelsen er lavest.

SSBs statistikk viser at andelen representanter med innvandrerbakgrunn er omtrent den samme som etter forrige valg. 3 prosent av kommunestyrerepresentantene er enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken