– Alle kan ta et skjerf

Tar du et skjerf, viser du at du vil ha et varmere samfunn.