KIS fikk søkere fra hele verden til den nye rektorjobben

Over hundre personer har søkt på rektorjobb ved Kongsberg International School (KIS).