Sterke meninger om Krona-salget

Kommentarene har haglet etter at flertallet i kommunestyret vedtok å selge kommunens aksjer i KKPE AS.