– Det er tungt for de ansatte å måtte forsvare redusert kapasitet

Legevakta har fire sengeplasser beregnet på døgnopphold for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Den siste tiden har tilbudet vært redusert i helgene på grunn av bemanning.