Barnevernstjenesten har blitt landskjente for sine gode resultater med metoden familieråd, der barnevernet inviterer familie og nettverk for å finne løsninger rundt barnet.

LES OGSÅ: Innbyggernes dom over Kongsberg

35 familieråd i år

Siden barnevernet i Kongsberg tok i bruk familieråd i 2001, har antall akuttplasseringer gått kraftig ned fordi de i større grad har klart å finne gode løsninger sammen med familien.

Mellom klokken 18 og 20 tirsdag, kan hvem som helst møte opp i rådhuskantina og høre mer om hvordan barnevernet i Kongsberg jobber med familieråd.

– Vi ønsker å vise oss litt fram og fortelle om hvordan vi i barnevernet jobber, sier Tone Risvoll Kvernes, barnevernsleder i Kongsberg.

I fjor ble det opprettet sak på cirka 60 nye familier og tatt i bruk familieråd. Hittil i år er tallet 35 familieråd.

LES OGSÅ: Kritikk til Kongsberg for mangel på rus- og psykiatriboliger

Samler flere ting

Temakvelden med familieråd er ikke det eneste som skjer denne uka.

Kongsberg kommune har i år samlet sammen flere foredrag og fagdager for ansatte tiluke 37, og felles er at alt handler om tjenester til innbyggere med særlige behov.

– Det er første året at vi samler fagdager og seminarer til den samme uka. Vi ville sette litt ekstra fokus på det som skjer og samle det til samme uka, sier Nina Søia, systemkoordinator i Kongsberg kommune.

Fagdagene er for dem som er ansatt i kommunen, mens informasjon om familieråd er åpent for alle. Mer informasjon og program kan du se her.

LES OGSÅ: